303 килограма е за сега средният добив от декар в региона от пролетния ечемик

303 килограма е за сега средният добив от декар в региона от пролетния ечемик

 Близо 96% от площите в региона, засети с пролетен ечемик, са вече ожънати. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

Първи с тази задача приключиха стопаните от Перник. От засетите в общината 30 дка, те получиха 98 т зърно, при 327 кг среден добив от декар, който е малко по-висок от миналогодишния.

Земеделците от Ковачевци, които засяха тази година само 9 дка с тази култура,  получиха 25.2 т продукция, при 280 кг среден добив от декар.

Земеделските производители от Земен, които засяха тази година 10 дка с пролетен ечемик, също успяха да ги ожънат. От тях те получиха 35 т продукция, при 350 кг среден добив от декар, който се очертава като най-високия в региона тази година и по-висок от миналогодишния.

Брезничани, които засяха тази година най-много площи с пролетен ечемик- 100 дка, също ги реколтираха на 100%. От тях те са получили 300 т зърно, при 300 кг среден добив от декар.

Стопаните от Трън са единствените в областта, които все още не са успели да приберат реколтата си от пролетен ечемик. От засетите 17 дка с тази култура, те са успели да ожънат 9 дка, което е 51% от засетите площи. От тях са получили 17.7 т зърно, при 200 кг среден добив от декар, който се очертава като най-ниския в региона тази година.

 От засетите в региона 166 дка с пролетен ечемик, до сега са ожънати 162 дка, което е близо 96% от засетите в региона. От тях са получени 478.8 т, при 303 кг среден добив от декар.