Минипарламентът в Перник с декларация за пътните ремонти

Минипарламентът в Перник с декларация за пътните ремонти

Общинският съвет в Перник прие на провелата се днес сесия декларация, в която спешно се настоява за предприемането на действия за довършването на започнатия ремонт и организацията на движението на първокласния път I-I между ж.п. гара Владая и пътен възел Даскалово и цялостното завършване на укрепителните дейности и рехабилитацията на републиканския път III-1003 Драгичево-Рударци-Кладница.

Текстът на документа беше предложен в Общинския съвет от председателя на групата на ГЕРБ Денислав Захариев и подкрепен от мнозинството от съветниците. Декларацията е адресирана до президента на Р. България Румен Радев, министър -председателя на Р България Стефан Янев, министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова и председателя на Националното сдружение на общините в Р. България инж. Даниел Панов.

„Общински съвет – Перник е силно обезпокоени от спирането на важни ремонти по натоварени пътни трасета, касаещи жителите на община Перник. Настояваме да предприемете спешни действия за довършването на започнатия ремонт и организацията на движението на първокласния път I-I между ж.п. гара Владая и пътен възел Даскалово, тъй като по него всеки ден пътуват около 30 000 коли между Перник и София в двете посоки.

Също така да бъде възстановено реверсивното движение, което беше спряно на 17 август 2021 г. ,като в отсечката са обособени две ленти за движение в посока София.

Понастоящем, заради затруднения трафик, се използва и общинският път през село Драгичево, който бързо се амортизира и създава голямо неудобство на местните жители, затова настояваме той също да бъде ремонтиран.

Второто ни притеснение е кога ще приключи цялостното завършване на укрепителните дейности и рехабилитацията на републиканския път III-1003 Драгичево-Рударци-Кладница. В тази връзка настояваме за ангажираност на съответните институции и поемане на отговорност при неблагоприятно развитие на обстоятелствата, тъй като село Кладница може да остане абсолютно недостъпно за местните жители”, се казва в декларацията.