Група съветници в Перник срещу лошата работа и ръководство на Общинския съвет

Група съветници в Перник срещу лошата работа и ръководство на Общинския съвет

С любопитен казус започна днешното заседание на пернишкия минипарламент. Още в първите минути на сесията общинският съветник Милан Миланов поиска думата, за да прочете декларация от името на 13 негови колеги от различни политически сили, представени в местния законодателен орган, сред които обаче нямало нито един представител на коалицията ГЕРБ – СДС. В документа се настоява за радикална промяна в стила на работа на минипарламента и на неговото ръководство, с цел оптимизиране на работата на законодателния орган и повишаването на неговия авторитет.

 „Ние, група общински съветници – представители на различни политически сили , в единомислие и с тревога констатираме опасна тенденция на обезличаване на Общинския съвет като орган на местното самоуправление“, се казва във въпросната  декларацията

И още: „Тази негативна тенденция е особено видна в последните месеци. Липсва внимание към жизненоважни за Перник проблеми. Неглижира се работата на общински фирми. Скандални проявления получи липсата на контрол към дейността на „Жилфонд“. Аналогична причина стои в основата на перманентните проблеми в Профилакториума.

Примерите са многобройни и за съжаление, с времето се множат. Нарушеният стил и метод на работа и ръководство вероятно се дължат на сложна комбинация от пропуски, липса на професионализъм, различни лични и обществени интереси. Евентуалното ескалиране  на тези негативи обаче ще даде основания да се мисли за дълбоки конфликти  и наличие на корист, което за нас като граждани на Перник и като общински съветници е недопустимо.

Наложителна е радикална промяна в стила на работа и ръководство на Общинския съвет.

Мандатът е вече преполовен. Няма време за продължаващи експерименти. Законът е разписал правата и задълженията. Гражданското начало предполага и изисква лична отговорност и висок професионализъм. Оздравителният процес е необходим и възможен.

В тази връзка призоваваме всички общински съветници без оглед на партийна принадлежност и лични пристрастия да приемат и подкрепят нашия апел за промяна в стила на работа и ръководство на Общинския съвет“, пише още в декларацията.