Пернишкият минипарламент стяга заседание

Пернишкият минипарламент стяга заседание

В четвъртък пернишкият минипарламент ще проведе поредното си заседание. На него традиционно съветниците първо ще чуят отговорите на общинската администрация ва поставените в края на юли въпроси, ще могат и да зададат новите си питания. В дневния ред на сесията са включени важни докладни. Една от тях е свързана с готовността на учебните заведения в общината за новата учебна година. Ще стане ясно и налага ли се някакво допълнително финансово подпомагане на определени училища и градини, ще се коментират и плановете за действие при евентуално разширяване на ковид епидемията. На сесията ще бъдат изслушани и представители на Регионалното управление на образованието.

Председателят на Общинския съвет Димитър Колев ще отчете работата на съветниците и постоянните комисии към местния законодателен орган за първото полугодие, внася и програмата за работа на ОбС през второто полугодие на тази година.

Кметът Вбадимиров внася докладна, касаеща проектно предложение за кандидатстването на община Перник относно мерки за интегриране и подкрепа на ромското население.

Може би най-бурни дебати ще има около докладната на градоначалника, касаеща промяна в поименния списъка на капиталовите разходи. Става дума за отпадане на няколко обекта на обща стойност 213 00 лева, като парите бъдат пренасочени към Профилакториума за оптимизация на отоплителната система –  предвижда се монтаж на каскада от четири броя стенен кондензен газов котел, подмяна на дограмата, обновяване на превозни средства. Кметът иска с 10 000 лева да се увеличи и стойността на пет дървени къщички за Коледния базар.

Каква ще е съдбата на искането ще стане ясно в четвъртък.

В плана за заседанието на местния законодателен орган са заложени и други докладни, касаещи разпореждането с общински имоти и градоустройствени решения.