ОДМВР – Перник събира оферти за Пътна помощ

ОДМВР – Перник събира оферти за Пътна помощ

Полицията в Перник събира оферти за Пътна помощ, необходими за  нуждите на отдел „Разследване”. Услугата ще се предоставя при възникнала необходимост от репатриране на моторни превозни средства, иззети като веществени доказателства.

Офертите за участие се подават до 17.00 ч. на 10.09.2021 г. на адрес: гр. Перник, ул.”Самоков” № 1 – деловодство на Областна дирекция на МВР – Перник или на електронна поща: pernik@mvr.bg. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 24 „е“, ал. 4 от  Закона за автомобилните превози.

С избрания участник ще бъде сключен договор за изпълнение на услугата за срок от 12 (дванадесет) месеца.