Община Ковачевци  с нов мултифункционален камион

Община Ковачевци с нов мултифункционален камион

Автомобилният парк на Община Ковачевци се сдоби с  комбиниран  мултифункционален автомобил. Автомобилът  може да се ползва за зимно почистване. Към него има роторен снегорин за почистване на сняг  и преспи от пътната мрежа. Също така може да се монтира и v -образна дъска за чистене на сняг с хидравлично изместване, може да се монтира и  опесъчител.Има система за косене на банкети и отстраняване на храсти и клони от пътното платно. Машината има и цистерна за вода с извод за високо налягане,за отпушване на канали, миене не улици, а при пожар за гасене на същия.

С  новата специализирана техника,  ефективно ще се благоустрояват и поддържат чисти населените места на общината, през всички сезони на годината.

В последните години, не може да разчитаме на програми и на трудова заетост, общината  с тази техника ще може да почиства много по- големи площи,  по – често и с много   по –малко средства.

Хората ще видят голям ефект, при  употреба на техниката.  Това е първият модерен автомобил от този тип, благодарение на  който, ще бъде увеличен капацитетът на общината в грижа за гражданите.

Автомобилът е закупен по предложение на Кмета на община  Ковачевци Васил Станимиров, който остава последователен в своята политика на управление – не само да се обновява облика на селата, като се ремонтират улици и обществени пространства, но и да се осигури наличната техника за  Звено „Чистота“, с която ще се работи много  по-ефективно.