398 килограма е средният добив от декар при пшеницата в пернишко за сега

398 килограма е средният добив от декар при пшеницата в пернишко за сега

Жътвата на пшеницата в областта е на приключване, информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

Първи приключиха с тази задача стопаните от Перник. От засетите в общината 2 708 дка, те получиха 10 100 т продукция, при 373 кг среден добив от декар.

Земеделците от община Земен, от засетите 417 дка са получени 1 205 т продукция, при 289 кг среден добив от декар, който се очертава, за сега, като най-ниския за региона тази година.

Трънските земеделци, които традиционно започват последни да жънат, също приключиха с прибирането на реколтата от пшеница. От засетите 961 дка те получиха 3 363.5 т продукция, при 350 кг среден добив от декар и е почти като миналогодишния.

Земеделските производители от община Брезник се очаква тази седмица да ожънат засетите 3 447.78 дка с пшеница. До момента те са реколтирали 3 411 дка, което представлява 99% от засетите площи. От тях са получени 12 958 т продукция, при 380 кг среден добив от декар, който е по-висок от миналата година.

Земеделските производители от Ковачевци също са на приключване с прибирането на пшеницата. От засетите 680 дка те вече са прибрали реколтата от 631 дка, което означава 93% от засетите площи. От тях са получени 2016 т зърно, при 320 кг среден добив от декар, който е почти както този през миналата година.

Радомирските земеделци, от засетите 5 986.71 дка са реколтирали вече 5 100 дка, което представлява 85% от засетите площи. От тях са получени 22 950 т продукция, при 450 кг среден добив от декар, който е не само най-високия в областта, но и по-висок от миналата година.

 До момента, от засетите общо в региона 14 200.49 дка с пшеница, вече са ожънати 13 226 дка, което ще рече 93% от засетите площи. От тях стопаните са прибрали в хамбарите си 52 592.5 т продукция, при 398 кг среден добив от декар, който е по-висок от този през миналата година.

Според агроспециалистите, жътвата е приключила в срок и зърното е с много добро качество.