Стотици с нови документи за самоличност в Пернишко

Стотици с нови документи за самоличност в Пернишко

От пресцентъра на пернишката Областна дирекция на МВР, сектор „Български документи за самоличност“ информират за подадени заявления и издадени лични документи, в периода 16-20 август 2021 година.

В ОД на МВР подадените заявления са 576, а получените – 679. В Районното управление на полицията съотношението е 105 на 51, в Брезник са подадени 22 заявления, а получените документи са 11, в Трън съотношението е 11/11.

Удължава се срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторни превозни средства, съобщават от пресцентъра на МВР.

Считано от 01.02.2021 г. всички лични карти, чийто срок на валидност изтича, подлежат на подмяна в едномесечен срок, тъй като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г.

Информираме гражданите, че не е задължително да подменят паспортите си. Паспортите с изтекъл срок на валидност полежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.

Информация относно административните услуги по линия на „Български документи за самоличност“, работното време и т.н. може да намерите на сайта на съответната областна дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес, поясняват от вътршеното министерство.