Държавен архив в Перник съхранява документи за туристически дружества и чешмари

Държавен архив в Перник съхранява документи за туристически дружества и чешмари

През месец август традиционно се честват годишнини, свързани с организирания туризъм, а строителството на чешми на доброволни начала е ключова дейност в историята на туристическите дружества. В Държавния архив – Перник се съхраняват редица фондове, документи и снимки от дейността на туристическите дружества „Кракра Пернишки“, „Рудничар“ – Перник, „Витоша“ – кв. Даскалово, “Здравец“ – Перник, „Орлите“ – Радомир, „Брезина “ – Брезник и др.

Туристическото дружество „Витоша“ – кв. Даскалово е основано е през 1959 г. и има голяма заслуга за масовизирането на излетната дейност. През 1974 г. броят на участниците в неговите прояви достига 5980 души. През 1976 г. е завършен строежът на собствена хижа, разположена в м. Сопо, близо до с. Кралев дол.

Особена гордост за дружеството са майсторите на чешми. Само до 1977 г. даскаловските чешмаростроители построяват с доброволен труд девет чешми в южната част на Витоша. Снимките и документите пазят спомена за Никола Вучков, Иван Лозанов, Младен Найденов, Гълъб Борисов, Стефан Живков и Стефан Христов. Тяхно дело са: „Джераница“ – първата построена чешма край пещерата Духлата, „Вуча чешма“ край с. Чуйпетлово, чешмата под връх Петрус, край ловджийската хижа, чешмите „Даин кладенец“, „Козарника“ и „Меча чешма“ в природен парк „Витоша“. В чест на Петия конгрес на БТС, през  юни 1977 г., шестимата строители съграждат чешмата „Стражица“ на х. Бунтовна в Средна гора.

Снимка на: даскаловските чешмаростроители Никола Вучков, Иван Лозанов, Младен Найденов, Гълъб Борисов, Стефан Живков и Стефан Христов край завършената чешма „Стражица“ на х. Бунтовна в Средна гора. 1977 г; чешмата „Даин кладенец“ във Витоша; „Вуча чешма“ край с. Чуйпетлово; чешмата „Козарника“ и тази под връх Петрус във Витоша.