Бюрото по труда в Перник търси учители, шофьори, работници по поддръжка, лекари…

Бюрото по труда в Перник търси учители, шофьори, работници по поддръжка, лекари…

След като две поредни седмици предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места намаляваха, то през изминалата те се увеличиха и то с 18 и станаха 213.  Намаляха само с 1 предлаганите свободни работни места за безработни висшисти  и те станаха 30.

Продължават да са актуални офертите за работа на 20 склададжии в София, 20 шивачки за София, 10 монтьори на електронно телекомуникационно оборудване, 15 шофьори на специален тежкотоварен автомобил за Перник и 16 работници по поддръжка също за Перник.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари,  фелдшери, медицински сестри,  касиери,  чистач-хигиенисти,  оператор компютърна предпечатна подготовка, кредитни консултанти,  счетоводители, бармани, сервитьори, шлайфисти,  леяр,  стругари, електромонтьори,  машинни оператори на металорежещи машини,  електрозаварчици, формовчици, топилчик, кранист, технолог,  инженер маркшайдер, огняр, продавач-консултанти,  начални учители, учители по математика, чистач-хигиенисти, помощник възпитател, производители ръчно на хляб, пакетировачи, охранители,  оператор за въвеждане на данни, учител по философия, учител по география и икономика, работник по поддръжка, общи работници, експерт програми и проекти, учител по борба, учители в група за целодневна организация на учебния ден, работници в кухня, читалищен секретар, машинни оператори, обслужващ работник промишлено производство,  обслужващ погребално бюро, шофьор на тежкотоварен автомобил, старши учител ресурсен, машинни оператори опаковане, машинни оператори етикетиране, техник-механик хранително-вкусова промишленост, служител на гише ПС, помощник учител, учител в начален етап, електромеханошлосер, учител практическо обучение.

 Ако анализираме трудовия пазар в Перник, ще установим, че  пазарът на труда, въпреки че сме в разгара на летния сезон, е твърде динамичен.  Доказателство за това е фактът, че свободните места ту се увеличават, ту намаляват.  Сред най- търсените кадри в момента са: склададжии, шивачки, шофьори, работници по поддръжка, лекари,  преподаватели, монтьори и други. Въпреки че намаляха с 1, но като цяло се увеличиха свободните места за безработни висшисти и станаха 30. От тях 13 са за учители.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 183 свободни места и 30 за безработни висшисти.