Борис Михайлов: Служителите на фонда трябва да са по-близо до земеделските производители, за да повишим доверието им в институцията

Борис Михайлов: Служителите на фонда трябва да са по-близо до земеделските производители, за да повишим доверието им в институцията

 Ръководството на Държавен фонд „Земеделие” се ангажира със стриктен контрол по отношение на качеството и дейността на работа на служителите в цялата страна, както и с това средствата да стигат до реално работещите земеделски стопани. Във връзка с това изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” г-н Борис Михайлов започва серия от срещи със служителите на Фонда в страната, като ще присъства и на теренни проверки на „Технически инспекторат”, за да разговаря на място и с бенефициерите.

Държавен фонд „Земеделие” стартира и ad-hoc проверки на място в цялата страна. Предприетите действия са с цел повишаване степента на доверие на земеделските стопани към институцията и прозрачност на работата на Фонда.

Заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” с ресор „Технически инспекторат” извърши изненадваща проверка на служителите от подчинената му структура, които осъществяват теренна проверка на място на земеделски производител с лозови масиви в Благоевградско. При проверката не са установени нарушения.

При стартирането на първата ad-hoc проверка присъства и изпълнителният директор на ДФЗ г-н Борис Михайлов. „Искаме да се убедим, че служителите на фонда стриктно изпълняват своите задължения и осъществяват по правилата теренните проверки, а декларираните  от земеделските производители площи и култури са реални. Новата политика на ръководството на Държавен фонд „Земеделие” е да бъде по-близо до земеделските производители.”, заяви Борис Михайлов. При проверката той разговаря и с бенефициерите, които споделиха административните трудности, които срещат.