Над 2 пъти са се увеличили заразените с COVID 19 и други заразни болести в региона, установи РЗИ

Над 2 пъти са се увеличили заразените с COVID 19 и други заразни болести в региона, установи РЗИ

Увеличили са се заболелите от остри респираторни заболявания и грип в региона през изминалата седмица, установи Регионалната здравна инспекция в Перник. Регистрираните болни са 15, при 10 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 20,76%oo, при средна за страната 27,01%oo, към 16.08.2021 г.

Над два пъти са се увеличили заболелите от заразни болести в областта през седмицата. Констатираните болни са  96, при 42 за предходната седмица.

Над два пъти се е увеличил и броят на болните от въздушно-капкови инфекции през този период. Установените болни са 94, при 41 за предходната седмица.

Над два път са се увеличили заразените с коронавирус през миналата седмица. Регистрираните болни са  94, при  40 за предходната седмица. Заразените са от  Перник,  Брезник,  Радомир, Земен и селата- Чепино,  Кладница,  Ноевци,  Дивотино,  Дивля,  Ковачевци,  Дебели лаг,  Мещица, Лесковец,  Драгичево и  Гълъбник Най-много са заразените на възраст над 60 години- 23-ма. РЗИ е издала145  имунизационни сертификата през седмицата.

През миналата седмица се наблюдава незначително увеличаване на болните от чревни инфекции. През седмицата са установени 2-ма болни, при 1 за предходната.

През седмицата е установен 1 болен от ентероколит. Става въпрос за дете от Батановци. То се лекува стационарно в СБАЛИПБ – София. Извършено е епидемиологично проучване, взети са противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

За пръв път от два месеца е регистриран болен от ротавирусен гастроентерит. Става въпрос за дете от с. Кралев дол, което се лекува стационарно в СБАЛИПБ – София. Извършено е епидемиологично проучване, взети са противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

 През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 55 проверки. 11 от тях са свързани със забраната за тютюнопушене. 12 от проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването. 7 са  относно спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. 11 са предизвикани от постъпили жалби и сигнали от институции и граждани.

В резултат на упражнения сериозен контрол, здравните инспектори са издали през седмицата 101 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през изминалата седмица РЗИ-Перник продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 145 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.

Взети са и 15 проби от басейни в региона, за да се установи дали водата в тях отговаря на санитарно-хигиенните изисквания.