Пернишката мина със запаси от въглища за още 5-10 години

Пернишката мина със запаси от въглища за още 5-10 години

Пернишката мина разполага с въглищни запаси за още 5-10 години, съобщи Мирчо Мирчев – изпълнителен директор на „Мин индъстри“. Частното въгледобивно предприятие, правоприемник на по-голямата част от активите на държавната мина, има концесионни права върху 139 230 дка в Пернишко. Площите се простират от витошкото село Кладница, обхващат почти целия Перник и завършват в село Ярджиловци.

Експлоатират се предимно изоставени фронтове, което води до увеличаване на себестойността на продукцията, поясни Мирчев.

От май се разработва нов участък на рудник „Република“ между пернишкия квартал „Мошино“ и село Големо Бучино. Изкопаните въглища са предназнчени пернишкото топлофикационно дружество “ и частично в ТЕЦ „Бобов дол“. Мината не предлага въглища за населението.

Около 400 души намират препитание във въгледобивното предприятие. Те обслужват няколко работни позиции, но не достигат специалисти и квалифицирани кадри, посочи Мирчев.