Община Перник провежда анкетно проучване за потребностите и интересите на младежите

Община Перник провежда анкетно проучване за потребностите и интересите на младежите

Община Перник провежда анкетно проучване във връзка с потребностите и интересите на младите хора. Проучването обхваща лица между 14 и 29 години.

Искаме да знаем повече за това какво мислиш за Перник и начина, по който се развива твоят град и общината. Вярваме, че мнението ти, както и това на младите хора, живеещи в Перник и близките села, е важно. Затова бъди искрен/а, за нас това е много важно.

Проучването е анонимно и твоето име или индивидуални отговори няма да бъдат цитирани по никакъв начин.

Проучването се провежда съвместно с група от изследователи и специалисти по младежки въпроси, за да може заедно да работим за един по-добър Перник за младите утре.

На интернет страницата на Община Перник има линк, на който можете да се запознаете със самото проучване.