Нов училищен автобус предвиден за Пернишко

Нов училищен автобус предвиден за Пернишко

35 общини в 18 области ще получат 37 нови училищни автобуси за новата учебна година. Целта е да се осигури всекидневен безопасен транспорт на пътуващи деца и ученици, съобщават от Министерството на образованието и науката.

Шест автобуса отиват в област Враца. По четири са предвидени за Благоевград и Видин. За областите Бургас и Варна има по три автобуса, а за Кърджали, Плевен, Русе и Смолян – по два. По един ще получат общини в областите София, Шумен, Стара Загора, Силистра, Разград, Пловдив, Перник, Пазарджик и Ловеч.

Автобусите се предоставят приоритетно за средищни детски градини и училища, в които се обучават деца и от други населени места.

При разпределението се отчита също  броят на учениците, които нямат превоз до образователните институции. Предимство имат още учебни заведения  в труднодостъпни населени места.

Доставките са съобразени и с потребностите, заявени от общините, училищата и детските градини.

Автобусите се доставят въз основа на рамков договор от 2020 г