Пернишката Мина посреща 130-годишния си юбилей с глад за млади и квалифицирани специалисти

Пернишката Мина посреща 130-годишния си юбилей с глад за млади и квалифицирани специалисти

Инж.  Мирчо Мирчев, управител на „Мин индъстри” Перник, пред Днес и утре

-Г-н Мирчев, с какво настроение посрещат пернишките миньори 130-годишнината от създаването на Мината?

-Мисля, че с вяра и надежда в бъдещето. Благодарение на Мината, Перник е станал град и са създадени толкова много неща в  града. Щом Мината е допринесла за създаването на толкова важни за Перник обекти, значи има шансове тя не само да оцелее, но и да продължи да се развива.

-Между работещите в дружеството има притеснение, че с намаляването на въглищата, което е напълно нормално след толкова години, ще се наложи да се извършат драстични съкращения и те ще останат без работа. Какво бихте казали по този повод.

-Не веднъж сме подчертавали, че за ръководството на дружеството най-голямото богатство са хората. Вярно е, че въглищата в пернишкия басейн чувствително са намалели. Освен това, всички знаят, че Евросъюзът настоява постепенно да се преустанови добивът на въглища и да се премине към алтернативно гориво за централите. Ще се стремим до последно да оползотворим въглищата. Щом приключи въгледобивът, ще се постараем заетите във въгледобива хора да се включат активно в преструктурирането на Мината. Дори и след като се премине към алтернативно производство, пак ще са необходими хора. А кой по-добре от работещите в Мината, би се справил с подобна задача. Няма как да внесем хора отвън.  За целта ще включим хората в курсове за преквалификация или придобиване на нови професии, за да имат по няколко професии и така да станат по-атрактивни  и да ги устроим по-бързо на работа. Нещата непрекъснато се променят при нас и трябва да сме подготвени както ние като ръководство, така и хората, които работят в дружеството.

-Колко човека работят в момента в дружеството?

– В момента работят общо около 400 човека в нашето дружество. Това включва заетите в производството, административен и помощен персонал.

-В момента какъв е добивът на въглища в Перник?

– В момента добиваме между 60-70 000 т месечно, като се стремим да го повишаваме. Нашите въглища отиват основно за ТЕЦ”Бобов дол” и ТЕЦ”Република”. Работим по нови способи, за да може по-ниско калоричните въглища да ги изсушаваме, за да подобрим качеството им, за да бъдат използвани като гориво за тецовете ни. Съвместно с ръководството на „Топлофикация Перник” сме изградили специална инсталация за изсушаване на въглищата, за да може да се използват като гориво. Извършват се някои преустройва в централата, за да може да се използват нискокалоричните въглища без проблем.

– Къде работите в момента?

– Работим на старите участъци, но ги разширяваме, с оглед конзцесионния контур, който имам. Проучваме къде има изоставени участъци или има пропуснати залежи от  въглища. В момента работим в участък „Север”. От началото на май тази година започнахме работа и в района на стария рудник „Република”.

–  Ще успеете ли да осигурите достатъчно въглища за ТЕЦ”Република” за новия отоплителен сезон, а заедно с това и на ТЕЦ”Бобов дол”?

– Това е основна задача за ръководството на нашето дружество. Полагаме усилия първо да осигурим горивото за пернишката централа, а след това и за ТЕЦ „Бобов дол”.

– Кои са основните проблеми за дружеството в момента?

-Един от много важните ни проблеми е недостигът на квалифицирани работници- булдозеристи, багеристи, млади инженери.

– Според Вас, за какъв период от време може да се добиват въглища в пернишкия басейн?

– Смятам, че докато не бъде утвърдена и влезе в сила така наречената „Зелена сделка” ще добиваме въглища. Това означава в период от 5 до 10 години максимум.

– С оглед важния юбилей, който предстои да чества Мини Перник, подготвяте ли изненада за работещите в дружеството?

– Да, ще има концерт, презентации, изложба и разбира се- коктейл./ не можа да ми каже нищо повече и помоли да го уточниш ти.

– В навечерието на такъв голям юбилей, какво бихте пожелали на работещите в дружеството и на перничани

-Първо да са живи и здрави. Искам да ги уверя, че ръководството на дружеството мисли за всички. То полага усили да преквалифицира хората, така че да им осигури работа. Искам хората да работят с желание, за да можем с общи усилия да преодолеем предизвикателствата, пред които неминуемо ще бъдем изправени. Имаме създадена система за материално стимулиране. Тя предвижда много добри стимули при изпълнението на плана. Стремим се да стимулираме подобаващо производителността и качеството на работата в дружеството. Искам да уверя, че няма да остане не забелязан и не награден положеният от всеки човек труд.