Бюрото по труда в Перник търси учители, шофьори, работници по поддръжка, шивачки…

Бюрото по труда в Перник търси учители, шофьори, работници по поддръжка, шивачки…

 Втора поредна седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места намаляха като през тази те се редуцираха с 13 и станаха 195. Намаляха и  предлаганите свободни работни места за безработни висшисти със 7 и станаха 31.

Продължават да са актуални офертите за работа на 20 склададжии в София, 20 шивачки за София и 10 монтьори на електронно телекомуникационно оборудване. През  тази  седмица се появиха предложения за работа на 15 шофьори на специален тежкотоварен автомобил за Перник и 16 работници по поддръжка също за Перник.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: шивачки,   лекари,  фелдшери, медицински сестри,  касиери,  чистач-хигиенисти,  оператор компютърна предпечатна подготовка, кредитни консултанти,  счетоводители, бармани, сервитьори, шлайфисти,  леяр,  стругари, електромонтьори,  машинни оператори на металорежещи машини,  електрозаварчици, формовчици, топилчик, кранист, технолог,  инженер маркшайдер,  оператори на пътностроителни машини, работници по поддръжка на пътища, психолози, учител по БЕЛ, учител по теория и практика, учител по английски език,  огняр, продавач-консултанти,  начални учители, учители по математика, хигиенист, производители ръчно на хляб, пакетировачи, охранители,  оператор за въвеждане на данни, учител по философия, учител по география и икономика, работник по поддръжка, общи работници, експерт програми и проекти, учител по борба, учители в група за целодневна организация на учебния ден, учител ФВС – ½ норматив, учител по биология и химия, читалищен секретар, машинни оператори, обслужващ работник промишлено производство, работници за стоманобетонни конструкции, обслужващ погребално бюро

 Ако анализираме трудовия пазар в Перник, ще установим, че  пазарът на труда, въпреки че сме в разгара на летния сезон, е твърде динамичен.  Доказателство за това е фактът, че свободните места ту се увеличават, ту намаляват.  Сред най- търсените кадри в момента са: склададжии, кредитни консултанти, шивачки, шофьори, работници по поддръжка,  преподаватели и други. Прави впечатление, че се увеличиха свободните места за безработни висшисти и станаха 31. От тях 15 са за учители.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 164 свободни места и 31 за безработни висшисти.