Допълват Правилата за определяне на размера на заплащането на допълнителни възнаграждения на служителите на ЦСМП

Допълват Правилата за определяне на размера на заплащането на допълнителни възнаграждения на служителите на ЦСМП

Министерството на здравеопазването допълва Правилата за определяне на размера на сумите, заплащани като допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на извънредно положение/извънредна епидемична обстановка.

С допълнението се дава право възнаграждения да се получават от медицински и немедицински персонал, участвали пряко в обслужването на пациенти с COVID-19 или със съмнение за такъв, т.е. разширява се обхватът на лицата. Предоставя се възможност при отработено време над нормативно определеното, същото да се заплаща. Актуализирането на заплащането на работещите на първа линия в борбата с COVID-19 дойде в резултат на недоволството на медиците от ЦСМП заради въведената нова методика на изчисление на допълнителното възнаграждение.

Целта на промяната е да се осигури справедливо заплащане на допълнителното възнаграждение на служителите спрямо фактически отработено от тях време в рамките на съответния месец, в т. ч и при сумарно изчисляване на работното време.