Двойно са се увеличили болните от COVID-19, установи РЗИ-Перник

Двойно са се увеличили болните от COVID-19, установи РЗИ-Перник

Незначително са се увеличили заболелите от остри респираторни заболявания и грип в пернишко през изминалата седмица, констатира Регионалната здравна инспекция в Перник. Регистрираните болни са 10, при 7 за предходната седмица. Заболеваемостта през седмицата е 13,84%oo, при средна за страната 14,75%oo, към 09.08.2021 г.

Над два пъти са се увеличили заболелите от заразни заболявания в региона през миналата седмица. Установени са 41 болни, при 18 за предходната.

Над два пъти са нараснали и заболелите от въздушно-капкови инфекции. Регистрираните болни са 41, при 18 за предходната седмица.

Над два пъти са се увеличили и заразените с коронавирус през седмицата. Констатираните заболели са 40, при 17 за предходната седмица. Заразените са от Перник, Брезник, Радомир, Батановци и селата: Кладница, Ноевци,  Кралев дол, Богданов дол и Светля. Най-много са заболелите на възраст 20-29 г-11,  40-49 г.-10, 30-39 г-7, 10-19 г-6 и над 60 г- 4. През седмицата са издадени 121 имунизационни сертификата

Няма увеличаване при болните от варицела- установен е само 1, както през предходната седмица.

След като повече от две седмици нямаше регистриран болен от ентероколит, през миналата седмица е установен 1 болен. Става въпрос за дете на 1 година от Перник. То се лекува стационарно в СБАЛИПБ – София.

От РЗИ увериха, че е извършено епидемиологично проучване и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 50 проверки. От тях 15 са свързани със забраната за тютюнопушенето. 11 от проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването. 4 проверки са направени по повод жалби и сигнали от институции и граждани.

В резултат на упражнения контрол през седмицата, здравните инспектори са издали 94  предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през изминалата седмица здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните води в областта. Взети са 139 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.