130 години от създаването на Мини Перник, 130 години Българска индустриализация ще честваме в Перник!

130 години от създаването на Мини Перник, 130 години Българска индустриализация ще честваме в Перник!

На 17 август Регионален исторически музей в Перник и „Мин индъстри” ще отбележат 130 години от създаването на Мини Перник. Тържественото честване ще се проведе на 17 август от 18 часа, пред сградата на Минна дирекция – Перник.

За посетителите на тържеството е предвидена уникална изложба. Тя ще бъде осветена от автентични миньорски лампи, които са ползвали миньорите в началото на рудодобива, празнична програма и молитва за здраве.

През двата празнични дни,17 и 18 август, перничани и гостите на града ще могат да посетят двата музея напълно безплатно. Организаторите на тържеството отправят покана към перничани и гостите на града да дойдат и заедно да отпразнуваме този важен за региона и страната юбилей.

Малко история

През 1891 година министърът на финансите издава заповед за експлоатация на мините в Перник. На 17 август, същата година под ръководството на инж. Димитър Юрданов 114 работници започват добив на въглища. Така се слага началото на първото и най – голямо минно предприятие у нас.

Подземният рудник работи до 1966 г., когато поради изчерпване на залежите от кафяви въглища е затворен. Най- голям е добивът през 60 – те години, когато в мините работят около 17 000 човека.  След закриване на подземните галерии откритият добив продължава и до днес.

Когато в едно селище се открият въглища, то той се превръща в миньорски център и това предопределя уникалната му съдба – индустриален и икономически подем, завидна социална политика и съвсем естествено,  развита инфраструктура. С това съвсем не се изчерпва цялото богатство дадено от мините, защото то надхвърля далеч територията на Перник. Много може да се напише и разкаже от все още живи свидетели на историята на въгледобива в Перник, но най – важното е, че тя става двигател на цялата ни държава. От тук тръгват кадрите, които после ще вземат участие в цялата енергийна политика на България. В Перник не просто светва първата крушка, а започва и електрифицирането и пак тук, в Перник, за първи път се изгражда централа, която благодарение на захранването си с въглища, има огромно значение за промишлеността на Перник и страната, и за хората. Добивът на подземните богатства помага на държавата ни да стане най – бързо развиващата се икономика в региона.

С въвеждането на автономно управление,  Мини „Перник“ се превръщат в основен двигател на индустриализацията на България в следосвобожденската ѝ история и водещ фактор в българския стопански живот. Фирмата се превръща в един от основните гаранти  за  финансовата стабилност на България като в периода 1925 – 1940г. в държавната хазна са постъпили 1,414,030,711 лева от печалбите на предприятието, което е съизмеримо единствено с приходите от народната банка. Съгласно задълженията на България от Ньойския договор и Нишката конвенция, Мини „Перник“ издължават на Югославия въглища за сметка на българската държава на стойност 302,000,000 лева.

Още много неща се случват за първи път в пернишко, защото развитието на селището привлича допълнителна стопанска инициатива и това също е съвсем естествен процес. Привличане на други бизнеси и инвестиции в региона неизбежно водят до икономически подем и  повишаване на стандарта и качеството на живот.

Първият празник на миньорите се чества през 1903 г, когато е взето решението за покровител на миньорите да бъде избран българският светец Свети Иван Рилски.