Проблеми с качеството на питейната вода в област Перник няма, за сега, уверяват  от РЗИ

Проблеми с качеството на питейната вода в област Перник няма, за сега, уверяват от РЗИ

Регионалната здравна инспекция в Перник през периода 19.07.2021 г- 02.08.2021 г е взела проби от питейната вода в 12 населени места на територията на област Перник. Изследвани са 19 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат мониторирани и не са констатирани отклонение от качеството. Не е открито нито едно отклонение от качеството.

Изследвани са и 5 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените

населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б) . При тях също не са констатирани отклонения.

„Следим  ежедневно качеството на питейната вода в региона. Добрата новина е, че въпреки жегите, в момента нямаме констатирани отклонения от качеството на водата, съгласно  изискванията на Наредба №9”, увери ВрИД директорът на РЗИ д-р Стела Димитрова.