Община Перник иззема принудително жилищата си от недобросъвестни наематели

Община Перник иззема принудително жилищата си от недобросъвестни наематели

Община Перник продължава принудителното изземване на общински жилища от наемателите им в блок №11 в кв. „Мошино“. Вчера бяха иззети 4 апартамента, а до края на идната седмица ще бъдат освободени всички жилища във вход „В”, където се намират голямата част от общинските апартаменти . Това се налага, тъй като повечето от наемателите не са освободили доброволно жилищата си след като заповедта им е връчена, а законовият срок отдавна е изтекъл.

До принудителното освобождаване на общинските жилища се стигна след като наемателите им не са подали необходимите документи в началото на 2020 г. или настанителните им заповеди са изтекли. Освен това при проверки през последните месеци в блока са установени десетки нарушения, сред които самонастаняване без необходимите документи, системно неплащане на наеми и консумативи, унищожена общинска собственост, многократни нарушения на Наредба №1 за обществения ред и още много други.

Повечето от жилищата са в плачевно състояние и се нуждаят от основен ремонт.