Бюрото по труда в Перник търси учители, кредитни консултанти, шивачки…

Бюрото по труда в Перник търси учители, кредитни консултанти, шивачки…

 След като две поредни седмици предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличаваха, то през изминалата те намаляха значително- с 49 и станаха 208. Намаляха, макар и само с 4 и предлаганите свободни работни места за безработни висшисти и те станаха 38..

Продължават да са актуални офертите за работа на 10 охранители,  20 склададжии в София, 15 кредитни консултанти на граждански договор и 20 шивачки за София, 10 монтьори на телекомуникационно оборудване

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: шивачки,   лекари,  фелдшери, медицински сестри, куриер,  международни шофьори, касиери,  чистач-хигиенисти,  готвачи, рецепционист и сервитьори за Трън, кредитни консултанти,  оператор компютърна предпечатна подготовка,  счетоводители, бармани,    шлайфисти,  леяр,  стругари, електромонтьори,  машинни оператори на металорежещи машини,  работници за сглобяване на детайли, служител на гише в пощенска станция,  формовчици, топилчик, кранист, технолог, оператор на машини с ЦПО,  инженер маркшайдер,  оператори на пътностроителни машини, работници по поддръжка на пътища, психолози, учител по БЕЛ, учител по теория и практика, учител по английски език,  огняр, продавач-консултанти,  начален учител, учители по математика, хигиенист, производители ръчно на хляб, пакетировачи, охранители,  ръководител на проект, оператор за въвеждане на данни, учител по философия, учител по география и икономика, учител по история и философия, работник по поддръжка, общи рабонници, чистач в производствени помещения, експерт програми и проекти, учител по борба, работници в кухня, учители в група за целодневна организация на учебния ден, учител ФВС – ½ норматив, учител по музика, учител по руски език, учител по БЕЛ-1/2 норматив, учител по биология и химия, читалищен секретар, машинни оператори,

 Ако анализираме трудовия пазар в Перник, ще устаномим, че  пазарът на труда, въпреки че сме в разгара на летния сезон, е твърде динамичен.  Доказателство за това е фактът, че свободните места ту се увеличават, ту намаляват.  Сред най- търсените кадри в момента са: склададжии, кредитни консултанти, шивачки, преподаватели, охранители  и други. Прави впечатление, че се увеличиха значително и свободните места за безработни висшисти и станаха 39-ма. От тях 19 са за учители.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 170 свободни места и 39 за безработни висшисти.