355 килограма е за сега средният добив от декар при пшеницата

355 килограма е за сега средният добив от декар при пшеницата

Жътвата в пернишко е в разгара си, информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

 На приключване е прибирането на реколтата от ечемика. От засетите в областта 895 дка с тази култура, вече са ожънати 858 дка, което прави близо 96% от засетите площи. До момента стопаните са прибрали 2 800 т при 280 кг среден добив от декар, който е малко по-висок от миналогодишния.

Успоредно с жътвата на ечемика започна и прибирането на рапицата. От засетите 239 дка са реколтирани 168 дка, което е почти 69% от засетите площи. От тях са получени 331 т продукция при 205 кг среден добив от декар, който е почти както този през 2020г.

Постепенно се увеличават темповете на жътвата на пшеницата. От засетите в региона 14 200 дка с тази култура, до сега са огънати 6 550 дка, което е близо 47% от засетите площи. От тях са получени 245 т зърно, при 355 кг среден добив от декар, който е по-висок от получения миналата година.

Според агроспециалистите, реколтата от пшеницата в региона тази година се очертава да е по-добра от миналогодишната. За сега кампанията върви с нормални темпове и има възможност да приключи без да бъдат допуснати сериозни загуби. В момента в пернишко жънат 24 комбайна.