Местните законотворци в Трън приеха промени в бюджета да 2021 година

Местните законотворци в Трън приеха промени в бюджета да 2021 година

Местните законотворци в Трън приеха промени в бюджета на пограничната община на провелата се миналата седмица редовна сесия на Общинския съвет. Причините за актуализирането на бюджета са възникнали допълнителни плащания, които трябва да се осигурят с пари от общинския бюджет.

Кметът на община Трън Цветислава Цветкова аргументира предложените корекции:” С постановление на МС бяха одобрени 2 168 000 лв. на Община Трън за изграждане на довеждащ водопровод от с. Банкя до гр. Трън. В спесификацията на СМР, обаче,  няма предвидени средства за строителен и авторски контрол. Тези пари  трябва да са за сметка на общинския бюджет.  Освен това за нуждите на ОП ,, Трънска гора’’ е необходимо да бъде закупен компютър със съвременен GPS, оборудван с лицензиран софтуер за визуализация и навигация с актуална специализирана цифрова карта, включваща слой кадастър с тематична карта по вид собственост и вид територия за всички землища на територията на Община Трън”.

Общинските съветници приеха на сесията  да се намалят с 35 000 лв. парите, предвидени за дейности по чистотата. Със същата сума- 35 000 лв. се увеличават средствата, предвидени за дейност Водоснабдяване и канализация. Намаляват се с 2 500 лв. средствата, предвидени за дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов. Със същата сума се увеличават средствата, предвидени за закупуването на съвременен компютър за общинското предприятие „Трънска гора”.