Увеличават се заразените с COVID 19 и болните от заразни болести, установи РЗИ-Перник

Увеличават се заразените с COVID 19 и болните от заразни болести, установи РЗИ-Перник

Незначително са намалели болните от остри респираторни заболявания и грип в областта през изминалата седмица. Установени са 7 болни, при 8 за предходната седмица. Заболеваемостта през периода е била  9,69%oo, при средна за страната 23,28%oo, към 02.08.2021 г. Това информираха от Регионалната здравна инспекция.

Почти двойно са се увеличили миналата седмица болните от заразни заболявания. Регистрираните заразени са 18, при 11 за предходната седмица.

Близо двойно са нараснали през седмицата и заболелите от въздушно-капкови инфекции. Констатираните болни са 18, при 10 за предходната седмица.

Продължават да се увеличават заразените с коронавирус. През изминалата седмица са регистрирани 17 заболели, при 10 за предходната. Болните са от Перник,  Брезник,  Земен и селата: Кладница, Калище, Блатешница и Големо Бучино. От тях 9 са мъже и 8 жени. Най-много са заразените на възраст 10-19 г.- 5, 40-49 г-4, над 60 години-3 и  30-39 г-2. През седмицата РЗИ е издала 79 имунизационни сертификата.

През седмицата е установен и 1 болен от варицела от Радомир, който се лекува от личния си лекар.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 125 проверки. От тях 34 са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването. 28 са свързани със забраната за тютюнопушене. 13 от проверките са по жалби и сигнали от институции и граждани.

В резултат на упражнения през седмицата контрол, здравните инспектори са издали 34 предписания за отстраняване на нарушения.

И през отминалата седмица здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 341 проби вода от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода отговаря на изискванията на Наредба №9.

През седмицата здравните инспектори са взели и 15 проби от води в плувни басейни, за да се установи дали отговарят на изискванията.