Воден режим в част от град Радомир и две села

Воден режим в част от град Радомир и две села

Воден режим е въведен в част от град Радомир и селата Борнарево и Николаево, съобщиха от ръководството на  ВиК – Перник.

Ограниченията се налагат заради сушата и намалелия дебит на водоизточниците, захранващи града. За да се гарантира на хората вода през деня, тя ще бъде спирана всяка вечер в 22 часа и ще бъде пускана отново в 6 часа на следващата сутрин. Режимът влиза в сила още от тази вечер. На територията на града той се отнася за високата зона, кварталите „Ное“, „Арката“, „Гърляница“ и улиците „Витоша“, „Хайдут Румяна“, „Ивайло“, „Гавраил Радомир“, „Пчелинска“ и „Никола Вапцаров“ .