„Топлофикация Перник“: Ще сменим хладилните помпи на 5-ти котел с нови, ще подменим и участъци от топлопреносната мрежа

„Топлофикация Перник“: Ще сменим хладилните помпи на 5-ти котел с нови, ще подменим и участъци от топлопреносната мрежа

„Топлофикация Перник” започна годишния планов ремонт, който беше отлаган на два пъти. „Започнахме годишния планов ремонт, който винаги извършваме през летните месеци. Това е периодът на отпуските и времето, когато в града има най-малко ползватели на топлинна енергия. Ремонтът ще бъде в 7 основни направления. Едно от тях е подмяна на хладилните помпи на 5-ти парогенератор. Останалите операции са рутинни. Ще извършим подмяна на нагревни повърхнини на парогенератор 5. Ще почистим сероочистващата инсталация. Ще подменим участъци от топлопреносната мрежа. Предвидили сме ревизия на предпазните устройства на парогенераторите, както и други по-малки подобрения в основните цехове на дружеството“. Това каза Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник“.

Директорът на дружеството обясни, че за да бъде ревизирана топлопреносната мрежа и да се подменят най-амортизираните участъци от нея е необходимо да се „изтегли“ водата от мрежата. „Няма как по друг начин да се извърши този ремонт. Това налага спиране на топлоподаването за града. Затова сме преустановили подаването на горещата вода както в централната част на Перник, така и в големите квартали“, допълни директорът на „Топлофикация Перник”.

Що се отнася до това, че на два пъти ремонтът беше отлаган, Ясен Кацаров поясни причините:“Две са причините плановият ремонт да бъде отменян няколко пъти. Едната са закъснения и невъзможност за навременни доставки на необходимите за ремонта резервни части и материали. Другата е невъзможност на подизпълнителите в съответния график да се вместят и да осигурят необходимите работници“, уточни Ясен Кацаров.

Директорът на „Топлофикация Перник“ обясни, че топлопреносната мрежа в града е в сравнително добро състояние. „Само определени участъци са амортизирани и за това се налага през лятото те да бъдат подменени“, поясни Кацаров.

 На въпроса- защо по-рано не е бил направен ремонтът, Ясен  Кацаров обясни, че допреди няколко години са считали, че помпите са имали все още необходимия ресурс, но при последните ревизии е било констатирано значително износване в помпените агрегати. „Освен това, съществуващите сега са доста енергоемки и за това взехме решение да се закупят нови по-икономични помпи. Те са доста по-компактни и съвременни. По произход са немски. След като се монтират, значително ще се повиши и енергийната ефективност на хладилния цикъл. При тях ще се използва около 1/4 от енергията до сега“, допълни Кацаров.

Той посъветва клиентите по време на ремонтите, при необходимост, да се свързват с екипите на дружеството или с отговорниците на абонатните станции, за да не се допуска след подаване на топлата вода наводнение на апартаментите. „Не трябва да се източват самоволно абонатните станции и вътрешните инсталации. Необходимо е това да бъде извършено от служител на „Топлофикация Перник”“, подчерта Кацаров. Според него, не се планира закъснение на ремонта. „Създали сме стриктна организация. Материалите и резервните части са на място. Всеки ден анализираме докъде е стигнало изпълнението на мерките“, уточни директорът на „Топлофикация Перник“.