Бюрото по труда в Перник търси касиери,продавачи,охранители, шивачки…

Бюрото по труда в Перник търси касиери,продавачи,охранители, шивачки…

 Втора седмица подред предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличават. През изминалата седмица те се увеличиха само с 4 и станаха  257. Добрата новина е, че се увеличиха и предлаганите свободни работни места за безработни висшисти и то с 13 и станаха 42.

Продължават да са актуални офертите за работа на 10 охранители, 10 касиери, 10 продавач-консултанти на топла точка, 20 склададжии в София, 15 кредитни консултанти на граждански договор и 20 шивачки за София. През изминалата седмица се появи оферта за работа на 10 монтьори на телекомуникационно оборудване

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: шивачки,  сервитьори,  лекари,  фелдшери, медицински сестри, куриер,  помощник сладкар, международни шофьори, касиери,  чистач-хигиенисти,  готвачи, рецепционист и сервитьори за Трън, помощник- готвачи, готвачи в заведение за бързо хранене, кредитни консултанти, оператор компютърна предпечатна подготовка,  счетоводители, възпитатели, бармани,  салонни управители,  шлайфист, леяр,  стругари, електромонтьори,  склададжии, сервитьори в лоби бар, пиколо в хотел, машинни оператори на металорежещи машини,  работници за сглобяване на детайли,  обслужващи бензиностанция и газостанция,  младежки работници,  шлайфисти, пощенски раздавач, служител на гише в пощенска станция, товарачи, формовчици, топилчик, кранист, технолог, оператор на машини с ЦПО,  инженер маркшайдер, общи работници в строителството, оператори на пътностроителни машини, работници по поддръжка на пътища, психолог, учител по БЕЛ, учител по теория и практика, учител по английски език,  огняр, продавач-консултант,  начален учител, учители по математика, работници товаро-разтоварни дейности, производители ръчно на хляб, пакетировачи, охранители, социален работник, трудотерапевт, ръководител на проект, оператор за въвеждане на данни- за трудоустроен, учител по философия, учител по география и икономика, учител по история и философия, работник по поддръжка, чистач в производствени помещения, експерт програми и проекти, учител по борба.

 Ако анализираме трудовия пазар в Перник, то се налага се изводът, че  пазарът на труда, въпреки че сме в разгара на летния сезон, е твърде динамичен.  Доказателство за това е фактът, че свободните места ту се увеличават, ту намаляват.  Сред най- търсените кадри в момента са: склададжии, кредитни консултанти, шивачки, касиери, охранители,  продавач-консултанти и други. Прави впечатление, че се увеличиха значително и свободните места за безработни висшисти и станаха 42-ма. От тях 11 са за учители.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 215 свободни места и 42 за безработни висшисти.