Актуализация на Закона за социално подпомагане гарантират по-добро подпомагане на хората от най-уязвимите групи

Актуализация на Закона за социално подпомагане гарантират по-добро подпомагане на хората от най-уязвимите групи

 Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които ще дадат възможност повече хора и семейства от най­уязвимите групи да получат месечна помощ от държавата в по-висок размер. Очаква се през всяка следваща година броят на подпомаганите да се увеличава с не по-малко от 20% и през 2024 г. да достигне близо 117 000 души. През следващите три години размерът на месечните социални помощи за най-рисковите групи ще се увеличи с 84%.

Така ще се гарантира по-добра социална закрила за хората, които имат най­големи финансови затруднения. Помощите ще се обвържат с линията на бедност и така ще се повиши тяхната ефективност в общата система от средства и механизми за борба с бедността. С промените се създава възможност за изпълнение на препоръката на Европейската комисия по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи в контекста на Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Други важни промени са свързани с привеждането на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в съответствие с изменения в Закона за училищното и предучилищното образование и Закона за семейни помощи за деца, с които се регламентира, че задължителното образование вече е от 4-годишна възраст и се въведе нов вид семейна помощ за деца – еднократна помощ за осмокласниците.