Шест пъти по-голям е разходът на вода от язовир ”Студена” от притока

Шест пъти по-голям е разходът на вода от язовир ”Студена” от притока

Високите температури и липсата на валежи намалиха драстично притокът на вода в язовир „Студена”. По информация от „В и К”-Перник, разходът на вода от водоема в момента е 653л/с, а притокът е- 101 л/с. В момента не се извършва контролирано изпускане чрез таблените затвори  в река Струма. Оттокът в реката в момента е малък, но достатъчен, за да съхрани флората и фауната в реката и по поречието й.  

Обемът на язовира днес е 19 998 500 куб.м. По това време на годината той не е бил толкова голям от няколко години.

По информация от управителя на водоснабдителното дружество инж. Борислав Иванов, вода на Радомир от язовир „Студена” не се подава.