Перничани ще плащат топлоенергията по нови цени през новия регулаторен период
hand adjusting the temperature of heating radiator

Перничани ще плащат топлоенергията по нови цени през новия регулаторен период

 „Топлофикация Перник” ще прилага за следващия регулаторен период- 2021/2022 г нови цени на топлинната енергия, консумирана от клиентите на дружеството.

  1. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода / без ДДС/ ще се заплаща от абонатите на дружеството по 84.32 лв./MWh.
  2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара/ без ДДС/ –  ше се заплаща по 51.10 лв./ MWh.

Това информираха от ръководството на „Топлофикация Перник”