45 точки включва дневният ред на утрешната сесия на Общинския съвет в Перник

45 точки включва дневният ред на утрешната сесия на Общинския съвет в Перник

С доста дълъг дневен ред се оказа утрешната сесия на местния законодателен орган на община Перник. В него влизат 45 точки. Наред с чисто техническите докладни, свързани с гласуване на изработването на проекти за ПУП на територията на общината, са залегнали и докладни, които също са от особена важност за перничани. Такава е докладната, свързана с бизнес плана за развитието и дейността на „В и К”-Перник за периода 2020-2026 г. Другата докладна, която е особено важна за перничани е приемането на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на общината. От важно значение е докладната за приемането на проекта на наредба за изменение  и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Важна точка е и докладната, свързана с предложение на президента за опрощаване на задължения на МБАЛ”Р. Ангелова”, представляващи непогасени задължения на болницата за местни данъци и такси към общината. Има и други докладни, които се очаква да предизвикат дискусия в залата. Да се надяваме, че местните законотворци ще проявят здрав разум и няма да се поддадат на политическите си пристрастия при решаването на важните за общината и жителите й проблеми.