Общинският съвет в Перник се очаква да даде съгласие за създаването на МИГ между общините Перник и Ковачевци

Общинският съвет в Перник се очаква да даде съгласие за създаването на МИГ между общините Перник и Ковачевци

Общинският съвет в Перник, на заседанието си утре, се очаква да даде зелена светлина за участието на Община Перник като партньор в създаването на публично частно партньорство за учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза- Местна инициативна група,  между Община Перник и Община Ковачевци. Създаването на тази Местна инициативна група ще предостави възможности на двете общини да кандидатстват за финансиране по програмата за селските райони през новия програмен период. Съгласно изискването по тази програма,  по нея могат да участват поне две общини, които имат селски райони, каквито са Перник и Ковачевци. Намеренията на Община Перник са чрез тази програма да се реализират проекти, които да подобрят качеството на живот в селата на общината.

Участието в тази МИГ е от полза и за община Ковачевци, която ще може също да кандидатства по тази програма за решаването на жизнено важни проблеми за най-малката община в областта.