„Топлофикация Перник” е на финала с изграждането на втора площадка на шламохранилище „Кудин дол”

„Топлофикация Перник” е на финала с изграждането на втора площадка на шламохранилище „Кудин дол”

   На редакционната ни поща на Днес и утре получихме няколко запитвания от граждани дали „Топлофикация Перник” работи по изграждането на новото шламохранилище и как вървят дейностите по изграждането му. Поради това, потърсихме отговор на този въпрос от изпълнителния директор на топлофикационното дружество Ясен Кацаров.

„На сгуроотвал „Кудин дол”, противно на логиката, започнахме изграждането на площадка -2, която е  изцяло върху терен, който е собственост на „Топлофикация Перник”. На тази площадка земно-насипните работи са изпълнени на 95%. Предстои полагане на изолационен слой геомембрана- геотекстил, изграждане на дренажна система. Но земно-насипните работи като диги, са изпълнени над 95%. Останалите 5% от земно-насипните работи ще бъдат изпълнени след като бъде монтирана водонепропускливата мембрана . Очакваме, по наши сметки, до 2-3 месеца да е готова площадка- 2 на шламохранилището с изолационните мембрани. По отношение на площадка -1, която е разположена върху терени общинска собственост, все още тече диалог с Община Перник. Ние наехме независим оценител, който да направи оценка на общинския терен. За да изградим площадка 1 са ни необходими 77 дка от общински имот. Двете оценки, направени по два различни подхода, показват съпоставими цени. Подготвили сме до Община Перник предложение, със съответната обосновка и очакваме  да имаме работна среща по този въпрос, за да изясним подробностите. Надявам се след това да имаме и официален отговор от Община Перник. Разликата между направената оценка миналата година и тази, която е направена сега е,  че миналата година оценката от Община Перник е била за придобиване на имота от наша страна. Съгласно Закона за енергетиката, ние не трябва да придобиваме имота, а трябва да получим възмездно право на строеж. Оценката, която поръчахме да бъде направена за наша информация, но мисля, че и Община Перник е редно да се съобрази с подхода за извършването й, който е на база отстъпено право на строеж за срок от 10 години. След този период, този терен ще бъде рекултивиран, според изискванията и ще бъде предоставен отново на Общината. Искам да поясня, че е възможно двете нови площадки на сгуроотвал „Кудин дол”, които ще са направени по съвременни изисквания и ще отговарят на  нормативната база, да бъдат използвани и за други дейности.  Освен за сгуропепелна маса, както ние сме ги ползвали, след изгребването им, защото техния цикъл на работа се състои в намиване и изгребване, след финалното изгребване те могат да се използват като площадки за постоянно съхранение на твърди битови отпадъци. Така че тези две площадки биха могли да се използват и след като дружеството премине 100% на основно гориво природен газ. Изградените съвременни изолационни мембрани ще предотвратят евентуално просмукване в почвата на вредни води и нейното замърсяване при депониране на отпадъци. Ако няма вариант да бъдат използвани за друго, тези две площадки ще бъдат рекултивирани по проект”.

 Според Ясен Кацаров, ако дружеството получи разрешение за строеж на площадка 1 на сгуроотвал „Кудин дол”, след избора на изпълнител на обекта, ще трябват 3-4 месеца, за да бъде изградена.

„Опитът ни показва, че независимо дали става въпрос за когенераторната инсталация, за модернизация на съоръжения или за изграждането на двете площадки на сгуроотвал „Кудин дол”, за строително-монтажните дейности е необходимо по-кратко време в пъти- 4 или 5 пъти по-малко отколкото отнемат документалните процедури, които са свързани с проектиране, съгласуване, получаване на разрешение за строеж, избор на изпълнител. Всичко това  може да отнеме много време. Дори понякога документалната процедура може да отнеме и години. Строежът на втората площадка на шламохланилището ни отне 5-6 месеца, при положение, че нямахме достатъчно опит. Площадка номер 1 ще изградим по-бързо, защото вече знаем и имаме опит в изграждането на този вид съоръжение. Земно-насипните дейности на площадка 2 на сгуроотвала приключиха за около 2 месеца. В момента чакаме доставката на изолационните мембрани, които не се произвеждат у нас. Щом ни ги доставят, ще ги монтираме веднага и с това ще завършим изграждането на площадка-2 на шламохранилището”,  увери директорът на „Топлофикация Перник”.