„В и К” изключва водата и на длъжници, живеещи в етажна собственост!

„В и К” изключва водата и на длъжници, живеещи в етажна собственост!

С намаляването на опасността от заразяване с коронавирус и с разрешение на Регионалната здравна инспекция, инкасаторите на „В и К”-Перник тръгнаха по адреси, за да отчитат консумираната вода.

„Според инкасаторите ни, има начислени  високи сметки за вода. Едно от обясненията им е, че клиентите ни са подавали нереален отчет, по време на пандемията, и сега, при отчет на място, се вижда реалната консумация. Другото обяснение е, че във времето, в което инкасаторите ни не отчитаха водомерите лично, те са подавали базови отчети, които са по-малки от реално консумираната вода. Затова сега се получават доста по-високи сметки. Искам да успокоя нашите абонати, че могат да разсрочат задълженията си, според финансовите си възможности, така че наред с редовната си сметка, да плащат и от старите си задължения, за да не се налага да им завеждаме съдебни дела и така дългът им да се увеличава допълнително. Ние имаме право при 3 месеца не платени сметки, да заведем съдебен иск срещу длъжниците ни, но не го правим, защото проявяваме разбиране към нашите абонати. Освен това, сме в правото си да прекъсваме водоподаването към неизрядните абонати. До сега това беше възможно само при еднофамилните къщи. От миналата година сме решили въпроса и със задълженията на живеещите в многофамилни сгради. Има скоби, които слагаме на спирателния кран преди водомера. Затваряме крана, слагаме металната скоба и пластмасова пломба, която е с номер, който се записва в протокола. Всичко това се извършва в присъствието на представители на полицията, за да не бъдем обвинени, че влизаме самоволно в домовете на хората и нарушаваме личното им пространство. Ако след определен период от време- 14 дни, длъжниците не са си платили сметката, ние извършваме проверка за целостта на пломбата. При нарушаването и, се налага висока глоба.  Разбира се, първо връчваме на длъжниците покани за доброволно плащане, преди да предприемем тези крайни действия.  Срокът за доброволно плащане е 14 дни. След изтичането му, имаме правото да пристъпим към принудителни мерки. Дори и сега- през летния период, също правим изключване на водата на длъжници. Принудени сме да предприемем непопулярни мерки, за да си събираме вземанията, защото задълженията към дружеството нараснаха сериозно през времето на пандемията. Те ни създават сериозни финансови затруднения, което от една страна пречи на нормалната дейност на предприятието, от друга доведе до увеличаване на задълженията на „В и К” към НАП, доставчици и контрагенти”, поясни управителят на „В и К” инж. Борислав Иванов.