Пернишкото селско хора стана живо човешко съкровище

Пернишкото селско хора стана живо човешко съкровище

Селското хора в пернишко е сред петте одобрени  кандидатури на национално ниво, които ще бъдат вписани в националната система „Живи човешки съкровища – България”.

То е неизменна част от празничната култура на региона и се изпълнява винаги на лични, семейни, селищни и друг тип празници. Танцът е жизнен и в наши дни , наситен е с много темперамент, динамика и изключителна ритмичност.

Отличава се с лекота, пъргавина, скокливост. На областно ниво селското хоро бе утвърдено в конкуренция с още две кандидатури, а номинацията бе направена от сдружението с нестопанска цел „Локално наследство”.

На национално ниво „Селското хоро в Пернишко“  се състезаваше с още 14 кандидатури от други области в страната./БНР