Увеличават се заразените с COVID-19 в региона, установи РЗИ-Перник

Увеличават се заразените с COVID-19 в региона, установи РЗИ-Перник

Запазва се броят на болни от заразни болести в региона през изминалата седмица. Регистрираните заболели за този период са 5, при 5 за предходната седмица, констатират от Регионалната здравна инспекция в Перник.

Почти наполовина са намалели през изминалата седмица болните от остри респираторни заболявания в областта. Констатираните заболели са 12, при 22 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 16,61%oo, при средна за страната 28,22%oo към 18.07.2021 г.

През миналата седмица се наблюдава незначително увеличение на болните от въздушно-капкови инфекции. Установени са 5 болни, при 4 за предходната седмица.

Леко е увеличен и броят на заразените с коронавирус през седмицата. Констатираните заболели са 5, при 3 за предходната седмица. Заболелите са от Перник, Радомир и  с. Ковачевци. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 88 проверки. 27 от тях са били свързани със забраната за тютюнопушене. 25 от направените проверки са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването.  1 проверка е била насочена към  спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. Една от проверките е по жалба от гражданин.

През седмицата са издаден.и 152 имунизационни сертификата

В резултат на упражнения през седмицата контрол, здравните инспектори са издали 9 предписания за отстраняване на установени нарушения.

През седмицата са взети 41 проби за контролиране на биоциди и дезинфекционни разтвори.

И през изминалата седмица РЗИ-Перник продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейни води. Взети са 106 проби от води в различни населени места на областта, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.