Горският стражар към „ДГС Симитли” Владимир Петров е подал молба за напускане

Горският стражар към „ДГС Симитли” Владимир Петров е подал молба за напускане

 Горският стражар Владимир Петров, участвал в незаконен лов на територията на „Държавно горско стопанство Симитли”, е  подал молба за напускане и още вчера е бил  освободен от заеманата длъжност. Това съобщи директорът на териториалното поделение на ЮЗДП инж. Благой Кишев. По думите му той е дългогодишен служител в стопанството, в което работи от 1984 г., като през всичките тези години няма нарушения при изпълнение на служебните му задължения.