Вече са ясни в кои дни учениците ще са във ваканция през следващата учебна година

Вече са ясни в кои дни учениците ще са във ваканция през следващата учебна година

Пролетната почивка за учениците от първи до XI клас ще е бъде от 1 до 10 април включително. Дванадесетокласниците ще почиват от 7 до 10 април.

Коледната ваканция за всички ще е от 24 декември 2021 г. до 3 януари 2022 г.

В проекта на МОН са посочени още неучебните дни в системата на предучилищното и училищното образование, както и началото и края на втория учебен срок. По традиция учениците от I до III клас приключват занятията в края на май, от IV до VI – в средата на юни, а от VII до XI – в края на юни. Извън 25 май, който е неучебен, но присъствен ден, за неучебни са предвидени и дните, в които ще има задължителни ДЗИ и национални външни оценявания в края на VII и на X клас.