Община Брезник е приключила 2020 година с положителен финансов резултат, сочи годишният отчет

Община Брезник е приключила 2020 година с положителен финансов резултат, сочи годишният отчет

На публично обсъждане беше разгледан вчера годишният отчет за изпълнението на бюджета на Община Брезник. В малкия салон на читалище „Просвещение 1870” имаше представители на общинската администрация, кметове, кметски наместници, представители на бизнеса. Моника Банкова- специалист по бюджет и ТРЗ в Община Брезник,  запозна присъстващите с отчета за изпълнението както на делегираните, така и на местните дейности през 2020 г., и постъпленията в общинската хазна. През изминалата година за издръжка на общинската администрация и Общинския съвет са изразходвани общо  514 361 лв. За образование в общината са изразходвани 3 205 826 лв.  За социално осигуряване, подпомагане и грижи са платени  811 860 лв. За БКС при план 5 262 495 лв.  са похарчени 2 891 116 лв. За дофинансиране на местни дейности в бюджета за 2020 г са заложени 364 200 лв. а са изразходвани 215 855 лв.

Направен беше отчет и на изразходваните средства по реализирани  проекти, финансирани с европейски средства. За миналата година те възлизат на 517 112 лв.

Изминалата 2020 г. Община Брезник е приключила с положителен финансов резултат. Това, което е най-важното е, че Общината няма неразплатени дългове както към републиканския бюджет, така и към доставчици.

От присъстващите в залата нямаше въпроси във връзка с годишния отчет за 2020г.

Според председателя на Общинския съвет Иван Тинков бюджетът за 2020 г. реално отразява политиките, които реализира общинската администрация, които целят да подобрят качеството на живот, обслужването на жителите на общината и да се помогне на социално слабите, и изпадналите в беда заради пандемията или по други причини.

„Фактът, че приключихме миналата година с положителен финансов резултат, а в същото време Община Брезник няма нито стотинка задължения към бюджета и доставчици, показва, че сме поработили  през годината доста здраво и затова крайният резултат е добър. В същото време, нашата община има длъжници, един от които е „В и К”-Перник. Дължимата сума не е никак малка. Липсата на тези средства създава сериозни финансови затруднения на общинското ни дружество. Да се надяваме, че ръководството на „В и К”, както е обещало, ще се издължава постепенно, за да не прибягваме до съдебни искове”, заяви Иван Тинков. Според него, през 2020 г Община Брезник е усвоила над половин милион лева чрез реализирани европейски проекти. „Мисля, че имаме резерви в тази насока и можем тази година да реализираме още повече проекти. С тях ще решим важни за общината проблеми и ще предоставим качествени услуги на населението, пък и ще спестим пари от бюджета, което не е маловажно. Това, което държа да подчертая е, че през изминалата година положихме не малко усилия да помогнем на социално слабите хора или на тези, които са изпаднали във финансово затруднение по различни причини. С риск да прозвучи нескромно, но искам да отбележа, че не знам дали има друг Общински съвет, който да се е отказал доброволно от средствата, предвидени за представителни разходи. Предложението, което направих преди две години, беше подкрепено единодушно от всички общински съветници. Тази година над 2000 лв., предвидени за представителни разходи, също ще прехвърлим в полза на хора, които са изпаднали в беда. Все още не сме прехвърлили тези пари, защото имаме на разположение още пари от основния фонд. Щом свършим парите от този фонд, ще прехвърлим и тези 2000 лева, за да може да подкрепим  с тях социално слаби, заболели или изпаднали във финансово затруднение хора от нашата община”, подчерта Тинков.