„Топлофикация Перник” спира топлата вода в Перник от 2 до 4 август за планов ремонт

„Топлофикация Перник” спира топлата вода в Перник от 2 до 4 август за планов ремонт

От 02.08.2021 г. до 04.09.2021 г. „Топлофикация Перник” спира за планов ремонт топлоизточниците на дружеството. Това информираха от дружеството. От там поясниха, че по време на този ремонт ще бъдат изпълнени следните основни дейности:

– Ремонт и подмяна на нагревни повърхнини на парогенераторите;

– Модернизация на хладилния цикъл на турбогенератор №5;

– Ремонт и подмяна на участъци от корпусите и пещните камери на   парогенераторите;

– Ревизия и проверка на предпазните системи на парогенераторите;

– Основен ремонт на мелничните системи на парогенераторите;

– Ревизия и ремонт на съоръженията за пречистване на димните газове;

– Ремонт и подмяна на участъци от главни и спомагателни трасета по топлопреносната мрежа.

 Поради плановия ремонт ще бъде напълно спряно топлоснабдяването /топлата вода/ на всички топлофицирани жилищни и обществени сгради в гр. Перник.

 В тази връзка от „Топрофикация Перник” умоляват абонатите  да не извършват никакви самоволни манипулации в абонатните станции/АС/. При необходимост от такива, абонатите да се обръщат към отговорниците, избрани от етажната собственост или специалисти от дружеството чрез телефон 070050020.

 За да не бъдат допуснати аварийни ситуации в имотите на абонатите, преди възстановяването на топлоснабдяването, ползвателите  трябва да приведат вътрешните инсталации за гореща вода в сградите в състоянието, в което са били преди спирането.