ВАС реши окончателно за извора „Трънска Банкя“

ВАС реши окончателно за извора „Трънска Банкя“

Поредното обжалване на бившия концесионер на минералната вода в трънското село Банкя е отхвърлено. Този път решението не подлежи на обжалване, става ясно от документите на сайта на Върховния административен съд.

На 6 юли 2021 година последната съдебна инстанция е преценила, че искането на Диана Кишкилова следва да се отхвърли. Тя не е била доволна от решението на Общинския съвет в Трън, с което е обявена процедурата за избор на нов концесионер на минералния извор. Обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията, но не беше удовлетворена, че нейната жалбата не беше уважена и трябваше да заплати разноските на Общината за адвокат. Затова обжалва пред Върховния административен съд. Не беше съгласна с решението на трима съдии, които потвърдиха, че правото не е на нейна страна. Жалбоподателката поиска петчленен състав на Върховния съд да разгледа исканията и ето че за пореден път юристите потвърждават решението на колегите си.

Изразът: „Решението не подлежи на обжалване“ сигурно е най-радостната вест за Община Трън, след като делата се точат от 2018 година досега. Преди 3 години Общинският съвет публикува решение за избор на концесионер на минералната вода. След процедура по Закона за концесиите беше избрана варненска фирма, която за 35 години напред да стопанисва, ползва и продава минералната вода, като плаща на местния бюджет 23 хиляди лева годишно. Единичният размер на концесионното плащане за 1 кубически метър вода е 2,20 лева. Концесионният договор трябваше да бъде сключен в срок от 3 месеца след влизането в сила на решението на Общинския съвет. Но обжалванията изтеглиха този срок с 3 години.

Дали най-накрая ще се стигне до договор? Дали обжалванията ще продължат или Общината ще трябва да стартира изцяло нова процедура? Предстои да видим. Съдебните отношения между Общината и Кишкилова може да се каже, че не са спирали, откакто е взето решение за прекратяване на предишната концесия. Като представител на фирмата, която е била концесионер на минералния извор, бизнес дамата не е била съгласна с прекратяването на договора, макар че основание за тази стъпка са били неплатени концесионни вноски, местни данъци и такси за около 200 хиляди лева.

Общоизвестна истина е, че Кишкилова дължи на Община Трън сериозна сума за неплатени концесионни такси. Наредс с това Кишщилова дължи и не малко пари на работниците и служителите, които са работили във фирма „Торт Спритнг“ . Дали някога въпросната дама ще се разплати никой не може да каже. Въпреки това тя полагаше огромни усилия да те допусне стартирането на нова концесия за минералния извор в Банкя. Надеждите са, че след това решение ще се намери истински концесионер на минералния извор в Банкя.