Разширяват капацитета на ДГ „Слънце“ в Радомир

Разширяват капацитета на ДГ „Слънце“ в Радомир

Започва изграждането на нови помещения в детска градина „Слънце“ в Радомир, за да се разшири капацитетът на детското заведение. Те ще бъдат пристроени към съществуващи сгради на градината и са предназначени за 50 деца.

Детска градина „Слънце“се намира в ЖК „Тракия“. Построена е през 1975г. и има три двуетажни сгради с капацитет 138 деца от 2 до 6-годишна възраст, разпределени в шест целодневни групи.

В момента недостигът на местата в яслите и детските градини в Радомир е около 60. С реализирането на проекта ще се намали значително този недостиг и ще се осигури здравословна, безопасна и естетическа среда на отглеждането. Стойността на обекта е 431 667 лв. без ДДС. Новите сгради ще се строят по защитен от общината проект по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ /2020-2022 г./ на МОН.