Намаляват болните от COVID-19, заразни заболявания и варицела в пернишко, установи РЗИ

Намаляват болните от COVID-19, заразни заболявания и варицела в пернишко, установи РЗИ

Над два пъти са намалели болните от заразни заболявания в областта през изминалата седмица, установи Регионалната здравна инспекция в Перник. Регистрираните болни през този период са били 5-ма, при 13 за предходната седмица.

Незначително увеличение на болните от остри респираторни заболявания се наблюдава в областта през изминалата седмица. Констатираните болни през седмицата са 22, при 19 за предходната. Заболеваемостта в региона през този период е била 30,45%oo, при средна за страната 35,01%oo към 11.07.2021 г.

Продължават да намаляват новозаразените с коронавирус. През изминалата седмица са установени 3 болни, при 5-ма за предходната. Заболелите са от Перник.

Четири пъти по-малко са и болните от варицела през отминалата седмица. За този период е регистриран само 1 болен, при 4-ма за предходната. Заболелият се лекува амбулаторно от личния си лекар.

Четири пъти по-малко са и болните от чревни инфекции. През седмицата е установен само 1 болен, при 4 за предходната. Установен е 1 болен от ентероколит от Брезник.  Той е  хоспитализиран в СБАЛИПБ- София. От РЗИ увериха, че за всички случаи на заболели,  са извършени епидемиологични проучвания, взети са противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

По информация от здравната инспекция, през изминалата седмица са издадени 142 имунизационни сертификата на жители от областта.

През изминалата седмица инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 152 проверки. От тях 42 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене. През седмицата са извършени и 26 проверки във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването. 15 от проверките са извършени по жалби и сигнали от институции и граждани.

В резултат на упражнения контрол от страна на здравните инспектори, те са издали 13  предписания за отстраняване на констатирани нередности.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейни води. Взети са 401 проби на питейна вода от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.