Клиентите на „Топлофикация Перник“ предпочитат уреди с дистанционен отчет

Клиентите на „Топлофикация Перник“ предпочитат уреди с дистанционен отчет

По повод постъпили въпроси от страна на клиенти на “Топлофикация Перник”- какви са предимствата на уредите с дистанционно отчитане, потърсихме за коментар изпълнителния директор на дружеството Ясен Кацаров.

„Дистанционният отчет е модерен и лесен начин за измерване на потребената от клиентите топлинна енергия. Сред основните преимущества на този тип уреди е, че няма изравнителни сметки, човек плаща само реално използваната енергия и не е нужно да осигурява достъп до дома си на инкасаторите, което пести не само време, а и неудобство. Ако трябва да степенуваме предимствата, според мен най-важното е, че дистанционните уреди позволяват изготвянето на ежемесечни фактури с реално потребление, а не на базата на предходния отоплителен сезон и свеждат до минимум риска от кражби на топлинна енергия“, поясни Ясен Кацаров и допълни:”С въвеждане на услугата, абонатите получават отчет в реално време, без да е необходимо да отсъстват от работа, за да чакат инкасаторите“. С отчитането от разстояние отпадат прогнозните сметки, при които в немалко случаи има разминаване в калкулациите, заради трудното прогнозиране на средномесечните температури.

„Клиентите ни могат да закупят и от „Топлофикация Перник” дистанционни уреди на конкурентни цени. С цел да не се натоварва семейният бюджет сме въвели разсрочено плащане на уредите за срок от 24 месеца“, подчерта Кацаров. Той посочи, че дружеството предлага безплатен монтаж за клиентите си.

Директорът на „Топлофикация Перник” напомни, че при повреда или изтекъл срок на уреда за дялово разпределение, сметката за изразходваната топлинна енергия се определя съгласно Наредбата за топлоснабдяване. „За да няма служебно начислена сметка, е необходимо клиентите да следят за изправността на уредите – водомер за топла вода и индивидуален разпределител на радиатора“, допълни още той.

Според Кацаров,  до 2027 година уредите за дялово отчитане на топлинна енергия задължително трябва да бъдат дистанционни. Още от 1 януари 2022 година в сградите, в които всички уреди са с дистанционно отчитане, ще се фактурира реално потребление на консумираната топлинна енергия, а не прогнозно, на база от предходния сезон.