Община Брезник започна доставката на дърва за огрев!

Община Брезник започна доставката на дърва за огрев!

В разгара на летния сезон, спазвайки изискванията дървата за огрев да бъдат сухи, за да се намали запрашаемостта на въздуха, Община Брезник започна доставката на дърва за огрев на жителите с постоянен адрес в община Брезник. Всеки жител на общината има право да си купи дърва за огрев до 5 куб.м.

От Общината информираха, че желаещите да си купят дърва, могат да подават заявления по образец в кметствата, кметските наместничества и в Община Брезник, на гише № 4 в Общинската администрация. Заплащането на дървата се извършва на гише №4 в сградата на Община Брезник, след одобряване.

 Цената на един пространствен кубически метър е 45.60 лв. с ДДС. Тя включва: добив на дървесина, измерване, кубиране, маркиране, издаване на превозен билет, административни разходи. Транспортът се заплаща отделно, при доставката на дървата по 22 лв. на кубичен метър.