Наградиха победителите в конкурс за есе за детското насилие

Наградиха победителите в конкурс за есе за детското насилие

На специална церемония в Съдебната палата се състоя награждаването с предметни награди на класираните на първите три места участници в конкурса за есе на тема “Хулигански прояви на ученици. Детско насилие.“ В конкурса участваха ученици от ГПЧЕ „С. Радев“, а негови организатори бяха съдебните институции в Перник.

На първо място бе класирано есето на Диана Кирилова – X клас, с второ място бе отлично есето на Борислава Савова – X клас, а на трето място е есето на Вероника Христова – X клас.

Учебната 2020/2021 г. бе шестата по ред и петата такава, в която Окръжен и районен съд – Перник, Адм.съд – Перник, Окръжна и Районна прокуратура гр. Перник съвместно участват в реализирането на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, осъществена по силата на Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. За училище – партньор и през тази година Регионалният инспекторат на образованието определи ГПЧЕ „Симеон Радев” – гр. Перник.

В програмата тази година се включиха 122 ученици от X-тите класове,които изслуша ха 20 лекции. След последната лекция сред 49 участници в програмата бе проведена анонимна анкета. Дадена е обща оценка от ученици – много добър /5,13/. Преобладаващо мнение за програмата е, че предлага интересни теми.Като най-интересни лекции за учениците бяха посочени трафикът на хора и домашното насилие.