„Топлофикация Перник“ предлага модерен и удобен начин за отчитане на парното и топлата вода

„Топлофикация Перник“ предлага модерен и удобен начин за отчитане на парното и топлата вода

Във връзка с появилата се информация от Комисията за енергийно и водно регулиране за въвеждане на задължително монтиране на уреди за отчитане на консумираната топлинна енергия с дистанционно отчитане, помолихме изпълнителният директор на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров, да поясни от кога ще е в сила това изискване.

 „Искам да поясня, че до 1 януари 2027 г. всички уреди за отчитане на парното и топлата вода трябва да осигуряват възможност за дистанционно отчитане, съгласно изискванията на КЕВР. Дистанционният отчет е съвременен, модерен и удобен метод за снемане на показания за потребената топлинна енергия. Предимствата на модерните уреди е, че пестят време и неудобството за клиентите да бъдат посещавани за отчет всеки месец. Освен това високонадеждната система за дистанционно отчитане намалява възможността за човешка грешка при въвеждане на данните от топломера или водомера. Дистанционните уреди позволяват изготвянето на ежемесечни фактури с реално потребление и свеждат до минимум риска за кражби на топлинна енергия“, поясни Ясен Кацаров и уточни, че уредите с дистанционно отчитане  имат още едно важно предимство- те са без вредно излъчване.

Уредите с дистанционен отчет са бъдещето при изготвяне на сметките за отопление и топла вода. Благодарение на тях клиентите ни могат да следят непрекъснато собствената консумация“,  поясниха още от „Топлофикация Перник“.

„Ние работим в полза на клиентите и искаме да ги улесним възможно най-много. С тази услуга правим точно това“, поясни  Ясен Кацаров. Той поясни още, че за да вземат решение с какъв вид нови уреди ще подменят старото си измервателно оборудване, клиентите е необходимо да проведат общи събрания. „Според изчисления средно между 160-170 лева на апартамент ще струва подмяната на всички уреди, в това число и водомерът за топла вода“, уточни Кацаров.

Според него, всеки клиент на дружеството може да се снабди с уреди за дистанционно отчитане директно от „Топлофикация Перник“. „Подготвили сме специално ценово предложение за услугата „дистанционно отчитане“, от която могат да се възползват всички наши абонати. Те могат да платят уредите разсрочено за срок от 24 месеца без оскъпяване“, уточни още той и допълни, че чрез разсрочването клиентите, които са избрали „Топлофикация Перник” за топлинен счетоводител,  ще платят 24 месечни вноски по 1,47 лв. с ДДС за всеки топлинен разпределител, а за водомерите за топла вода около 3 лева в зависимост от типа на уреда.

Ясен Кацаров напомни, че при повреда или изтекъл срок на уреда за дялово разпределение, сметката за изразходваната топлинна енергия се определя съгласно Наредбата за топлоснабдяване. За да няма служебно начислена сметка, е необходимо абонатите да следят за изправността на уредите– водомер за топла вода и индивидуален разпределител.