Обявиха 300 годишно дърво в Главановци за защитено

Обявиха 300 годишно дърво в Главановци за защитено

Министърът на околната среда и водите Асен Личев издаде заповед, с която обявява за защитено вековно дърво на 300 години в землището на село Главановци, община Трън.

Дървото е от вида цер – Qersus cerris, и е с височина 22 метра, обиколка на ствола 3,90 метра.

Със заповедта се забранява изкореняване, отсичане, кастрене, чупене на клони, нараняване на стеблото и всякакви други дейности, които могат да доведат до унищожаването или увреждането на вековното дърво.

Според Закона за биологичното разнообразие то се вписва в регистъра. РИОСВ-София трябва да го обозначи.

През месец юни тази година експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите-София са посетили трънското село Главановци, където са извършили извънредна проверка във връзка с вековното дърво по повод започната процедура по реда на Глава 5 от Закона за биологичното разнообразие по подадено заявление за обявяване на дървото като вековно. То се намира в урегулиран поземлен имот. .